Consilierii județeni au adoptat, ieri, în unanimitate, structura bugetului Prahovei pe anul 2020, care ajunge la jumătate de miliard de lei.

Este o sumă similară celei de anul trecut, în ciuda faptului că fondurile provenite de la bugetul de stat au fost simțitor mai mici decât cele aferente anului 2019. Practic, bugetul județean consolidat are valoarea de 499,44 milioane de lei, din care 174,6 milioane de lei va fi alocată secțiunii de Dezvoltare, care include atât investițiile în derulare sau investițiile noi (77 de milioane de lei, adică 44% din total), dar și cofinanțarea proiectelor europene, reprezentând 82,7 milioane de lei (47,36%).

Bugetul de funcționare este mai mare, pentru că aici sunt incluse, pe lângă cheltuielile cu salarizarea tuturor angajaților din aparatul propriu și al tuturor salariaților instituțiilor subordonate Consiliului Județean, lucrările curente, inclusiv cele de reparații drumuri, deszăpezire și alte servicii parte a administrării județului.
Președintele CJ Prahova, Bogdan Toader, a prezentat punctual cheltuielile pe capitole bugetare, iar votul final a fost exprimat în unanimitate de către consilierii tuturor formațiunilor politice.

sedinta buget CJ 2

Ieri a fost aprobat bugetul județului Prahova pentru anul 2020, valoarea bugetului consolidat fiind de jumătate de miliard de lei, în condițiile în care sumele provenite de la bugetul de stat pe anul 2020 au scăzut semnificativ, cu 24 de milioane de lei!
Dacă, anul trecut, Prahova a primit de la guvern 327 de milioane de lei, în 2020 sumele s-au diminuat, ajungând la numai 303 milioane de lei, după cum a precizat șeful administrației județene, Bogdan Toader.

Finanțarea asistenței sociale constituie și în acest an cea mai mare parte a cheltuielilor de funcționare, respectiv 116 milioane de lei (36% din total). Pe locul al doilea în structura cheltuielilor de funcționare se află capitolul Transporturi, respectiv rețeaua de drumuri județene, pentru menținerea acesteia în stare bună fiind stabilită suma de 73,5 milioane de lei (22,6%) pentru anul în curs.

Cu toate acestea, din valoarea bugetului consolidat (499,44 milioane de lei), o sumă importantă (174,6 milioane de lei) a fost alocată și secțiunii de Dezvoltare, care include atât investițiile în derulare sau investițiile noi (77 de milioane de lei – 44% din total), dar și cofinanțarea proiectelor europene, reprezentând 82,7 milioane de lei (47,36%).

Secțiunea de funcționare cuprinde finanțarea cheltuielilor curente, inclusiv a celor privind salarizarea și susținerea funcționării spitalelor, a structurilor subordonate, precum DGASPC, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Direcția Județeană de Pază, Direcția Județeană de Protecție a Plantelor, Salvamont Prahova, instituțiile culturale și muzeele, învățământul special, Programul pentru școli (mai cunoscut drept Cornul și laptele), reparațiile curente, cheltuielile de deszăpezire.

Secţiunea de dezvoltare cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean, respectiv cofinanțarea proiectelor europene și celelalte investiții care intră în atribuțiile legale ale Consiliului Județean Prahova.