Autoturismele parcate pe domeniul public timp de 6 luni vor fi considerate abandonate și vor fi supuse confiscării, se arată într-un proiect de lege al parlamentarilor USR. Totodată, se consideră abandonat orice vehicul staționat care nu are Inspecția Tehnică Periodică la zi.

Românii plecați la muncă în străinătate care și-au lăsat parcate mașinile în fața blocului ar putea rămâne fără autoturisme. Parlamentarii USR au inițiat un proiect de lege prin care staționarea pe o perioadă de 6 luni de zile transformă autoturismul în vehicul abandonat.

Astfel, potrivit proiectului de lege, se consideră vehicul abandonat vehiculul de orice categorie aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu corespunde circulației pe drumuri publice, conform rigorilor impuse de lege.

Totodată, se consideră vehicul fără stăpân vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, ori înmatriculat în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut. Restituirea vehiculului ridicat către proprietarul sau deținătorul legal se va face în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, impozitelor și amenzilor prevăzute de lege.

 

”În cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenților constatatori, îl somează pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia prin poștă sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care a fost depozitat. Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite, după expirarea unui termen de 10 zile de la data comunicării, vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și urmează a fi valorificat prin vânzare în condițiile legii sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei refuzul proprietarului vehiculului de a se conforma somației de ridicare a acestuia de pe domeniul public”, se precizează în proiectul de lege al USR.

3.000 de mașini abandonate, doar în București

În expunerea de motive a proiectului legislativ, parlamentarii USR arată că numai în București au fost identificați proprietarii a 3.000 de mașini abandonate, care ocupă domeniul public.

”Există proprietari care nu utilizează vehiculele perioade îndelungate (de ordinul anilor). Aceștia nu doresc să rezolve problema și declară că vehiculul nu este abandonat, nedorind să renunțe la el, deși, de cele mai multe ori, acesta este impracticabil circulației, ocupă spațiu în parcări sau pe străzi și creează astfel obstacole în fluența traficului rutier și pietonal. De asemenea, sunt proprietari care susțin că au taxele auto achitate și consideră că au dreptul să țină vehiculul parcat pe domeniul public, chiar dacă acesta se află într-o stare avansată de degradare”, se arată în motivarea proiectului de act normativ.

sursa: national.ro